Record details

Title
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
Statement of responsibility
    Vladimír Rudajev
Other titles
    Laboratory investigation of rock abrupt instability precursors
Author
    Rudajev, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 1(93)
Pages
    s. 137-145
Year
    1994
Notes
    3 diagr., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    laboratorní zkoušky hornin
    porušený vzorek
    seizmický signál
    zkouška laboratorní
Subject category
    seizmoakustika
Keyword
    Hornin
    Laboratorní
    Náhlé
    Nestability
    Prekurzorů
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012