Record details

Title
    Laboratory experiments on dynamics of anthropogenic ferrimagnetics in sand formations
Author
    Fialová, Hana
    Kapička, Aleš
    Kodešová, R.
    Kopáč, J.
    Petrovský, Eduard
Conference
    Paleo, Rock and Environmental Magnetism. Castle Meeting (11. : 22.06.2008-28.06.2008 : Bojnice, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Contributions to Geophysics & Geodesy
Pages
    Roč. 38, Special issue (2008), s. 52-53
Notes
    Projekt: IAA300120701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228936
    Překlad názvu: Laboratorní experimenty pro studium dynamiky antropogenních ferimagnetik v pískových prostředích
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    dynamics of anthropogenic particles
    magnetic susceptibility
    soil pollution
Keyword
    Anthropogenic
    Dynamics
    Experiments
    Ferrimagnetics
    Formations
    Laboratory
    Sand
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013