Record details

Title
    Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague. A report on Establishment
Statement of responsibility
    Jiří Vaněk, Václav Hanuš
Author
    Hanuš, Václav
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Global tectonics and metallogeny
Vol./nr.
    Vol. 4, no. 3
Pages
    p. 161-167
Year
    1993
Notes
    3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Glob. Tecton. Metallog.
Subject group
    bibliografie
    mezinárodní spolupráce
    organizace geologie
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Establishment
    Global
    Laboratory
    Metallogeny
    Prague
    Report
    Tectonics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012