Record details

Title
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
Statement of responsibility
    Alois Hynek
Other titles
    The Elbe Sandstones - Bohemian Switzerland, Geographical Approach to the National Park
Author
    Hynek, Alois
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 100, č. 3
Pages
    s. 222-233
Year
    1995
Notes
    3 obr., 1 fot., 2 tab., 18 bibl.
    Anglické, německé resumé
Subject group
    filozofie
    geomorfologie regionální
    ochrana přírody
    znečištění
Subject category
    ekologie krajiny
    geografie
    národní park
Geographical name
    ČR-Čechy
    Labské pískovce
    SRN-Sachsen
Keyword
    České
    Geografická
    Labské
    Národního
    Návrhu
    Parku
    Pískovce
    Švýcarsko
    Verze
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012