Record details

Title
    Lacustrine Successions in fault-bounded Basins: 1.Upper Anthracosia Shale (Lower Permian) of the North Sudetic Basin, sw. Poland
Statement of responsibility
    Krzysztof Mastalerz
Other titles
    Osady jeziorne w basenach sedymentacyjnych ograniczonych uskokami:1. Górne lupki antrakozjowe (dolny perm) niecki pólnocznosudeckiej
Author
    Mastalerz, Krzysztof
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 1-4
Pages
    s. 75-106
Year
    1990
Notes
    12 sch., 2 pl.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Subject group
    autun
    facie
    litologie
    oblast sudetského permokarbonu
    paleogeografie
    perm
    sedimenty jezerní
Geographical name
    Polsko
Keyword
    1.Upper
    Anthracosia
    Basin
    Basins
    Fault-bounded
    Lacustrine
    Lower
    North
    Permian
    Poland
    Shale
    Successions
    Sudetic
    Sw
Abstract (in czech)
   Spodní anthracosiové břidlice spodnoautunského stáří, jsou částí swierzawskégo souostroví severosudetské pánve. Jsou tvořeny 40 m mocnou sekvencí lakustrinních uloženin, převážně prachovců, s polohou černých břidlic. Představují sled transgresních a regresních litofacií. V práci jsou diskutovány sedimentologické a paleogeografické podmínky jednotlivých fází vývoje antracosiového jezera
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012