Record details

Title
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP: Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
Author
    Bezdička, Petr
    Bláhová, Anna
    Grygar, Tomáš
    Hradil, David
    Kadlec, Jaroslav
    Oberhänsli, H.
    Schnabl, Petr
    Swann, G.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Vol./nr.
    Roč. 250, 1-4
Pages
    s. 50-67
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA3032401, GA AV ČR
    Překlad názvu: Klimatický záznam období 310-50 tisíc let před současností z Bajkalského jezera: souhra mezi rozsivkami, zvětráváním v povodí a orbitálním řízením
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
Subject category
    climate change
    lake sediments
    spectroscopy
Keyword
    50
    310
    Baikal
    BP
    Climatic
    Diatoms
    Forcing
    Interplay
    Ky
    Lake
    Orbital
    Record
    Watershed
    Weathering
Abstract (in czech)
   Sérií metod magnetické, minerální a rozsivkové analýzy byl přečten klimatický záznam z Bajkalského jezera. Datování sedimentů bylo provedeno magnetickými metodami a orbitálním laděním záznamu podle osluňovacích maxim a minim ve středních šířkách severní polokoule. Navrhujeme nový způsob interpretace rozsivkového záznamu podle sezonality a míry chemického zvětrávání v povodí, vyjádřeného obsahem expandabilních jílových minerálů a průměrným mocenstvím Fe v minerální složce sedimentu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012