Record details

Title
    Lalokoploutvé ryby
Statement of responsibility
    Tomáš Přikryl
Author
    Přikryl, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Živa
Vol./nr.
    Roč. 61, č. 6
Pages
    s. 254-257
Year
    2013
Notes
    8 obr., 3 fot., 1 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: Živa
Classfication no.
    597
Conspectus category
    56
Subject group
    Crossopterygii
    fylogeneze
    kostra
    lebka
    morfologie funkční
    paleozoikum
    Pisces
    recent
    taxonomie
Keyword
    Lalokoploutvé
    Ryby
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014