Record details

Title
    Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources
Author
    Cameron, R.
    Hlaváč, Jaroslav
    Horsák, M.
    Hylander, K.
    Juřičková, L.
    Míkovcová, A.
    Rohovec, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    European Journal of Soil Biology
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    s. 172-179
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAAX00020701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Land snail distribution patterns within a site: the role of different calcium sources
    Rozsah: 8 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    calcium gradient
    different calcium sources
    land snails
    small scale
Keyword
    Calcium
    Different
    Distribution
    Land
    Patterns
    Role
    Site
    Snail
    Sources
    Within
Abstract (in czech)
   Cílem studie bylo analyzovat zda rozmístění jednotlivých druhů plžů odráží gradient obsahu vápníku také na velmi malé škále v rámci konkrétního stanoviště.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012