Record details

Title
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
Statement of responsibility
    Marian Marschalko
Other titles
    Sesuv pískovcových bloků se smykovou plochou umístěnou na podložních jílovcích - jeden z typových modelů svahových deformací v karpatském flyši
Author
    Marschalko, Marian
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 1
Pages
    s. 57-66
Year
    2006
Notes
    2 obr., 6 diagr., 3 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    504.06
    550.8
    551.3
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie inženýrská
    hodnocení rizika
    koheze
    metoda matematická
    pohyb svahový
    riziko sesuvné
    saturace
    sesuv
    sklon
    stabilita svahu
    úhel tření
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Blocks
    Carpathian
    Claystones
    Deformation
    Flysch
    Landslide
    Layer
    Model
    One
    Running
    Sandstone
    Sliding
    Slope
    Surface
    Type
    Underlying
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012