Record details

Title
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
Statement of responsibility
    Jana Obdržálková
Author
    Obdržálková, Jana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Vol. 31
Pages
    p. 75-84
Year
    1992
Notes
    5 obr., 12 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fyzikální vlastnosti hornin
    pohyb svahový
    procesy geodynamické
    sesouvání
    vlastnosti fyzikální
Geographical name
    ČR-Morava
    Malíkov
Keyword
    Hostýnské
    Landslides
    Moravia
    Mountains
    Vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012