Record details

Title
    Large Foraminifera of Eocene age from pebbles of the Ždánice-Subsilesian Unit of Southern Moravia
Statement of responsibility
    Eduard Köhler
Author
    Köhler, Eduard
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    No. 1-2
Pages
    p. 129-131
Year
    1992
Notes
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    sedimenty klastické
Subject category
    konglomeráty
Geographical name
    Čejč
    ČR-Morava
    Křižanovice
Keyword
    Age
    Eocene
    Foraminifera
    Large
    Moravia
    Pebbles
    Southern
    Unit
    Ždánice-Subsilesian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012