Record details

Title
    Large ground warming in the Canadian Arctic inferred from inversions of temperature logs
Author
    Majorowicz, J. A.
    Skinner, W. R.
    Šafanda, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Earth and Planetary Science Letters
Vol./nr.
    Roč. 221, č. 1
Pages
    s. 15-25
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Velké oteplení povrchu v kanadské Arktidě odvozené inverzí teplotních profilů z vrtů
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    borehole temperatures
    global warming
    ground temperatures
Keyword
    Arctic
    Canadian
    Ground
    Inferred
    Inversions
    Large
    Logs
    Temperature
    Warming
Abstract (in czech)
   Simultánní inverze poprvé použitá na soubor přesných teplotních karotáží z 61 vrtů nacházejících se mezi 60° a 82° s.š. v severní Kanadě přináší důkazy o velkém zvýšení povrchové teploty. Tyto výsledky zahrnují teplotní profily z nejsevernějších vrtů na severní polokouli
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013