Record details

Title
    Larval development in Oligocene palaeobatrachid frogs
Author
    Roček, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Palaeontologica Polonica
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 4
Pages
    s. 595-607
Year
    2003
Notes
    Projekt: IAA3013206, GA AV ČR
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Anura
    Development
    Oligocene
Keyword
    Development
    Frogs
    Larval
    Oligocene
    Palaeobatrachid
Abstract (in english)
   Larval development of extinct frogs.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012