Record details

Title
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Other titles
    Svrchnokřídová prostředí a společenstva z lokality Chrtníky (česká křídová pánev, Česká republika).
Author
    Hradecká, Lenka
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, Radek
    Zágoršek, Kamil
    Žítt, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 81, č. 1
Pages
    36
Year
    2006
Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin, Upper Cenomanian-Lower Turonian, taphonomy, palaeoecology, sedimentary environment
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Chrtníky
    Communities
    Cretaceous
    Czech
    Environments
    Late
    Recorded
    Republic
Abstract (in czech)
   Pět sedimentačních episod v rozmezí svrchní cenoman až spodní turon (Korycanské vrstvy perucko-korycanského souvrství a bělohorské souvrství) je dokumentováno z nových výchozů v lomu Chrtníky, česká křídová pánev. Nontronit, který způsobuje zelenavé zbarvení lamin stromatolitů, byl poprvé zaznamenán v české křídové pánvi.
Abstract (in english)
   Five sedimentation episodes ranging from Upper Cenomanian to Lower Turonian (Korycany Member of the Peruc-Korycany Formation and Bílá Hora Formation) are documented from new outcrops at the Chrtníky quarry, Bohemian Cretaceous Basin. Nontronite, which causes the greenish colour of clay laminae mainly in stromatolites, was identified for the first time in BCB.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014