Record details

Title
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Other titles
    Svrchně křídové prostředí a společenstva zaznemenány na lokalitě Chrtníky (česká křídová pánev, Česká republika)
Author
    Hradecká, Lenka
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, Radek
    Zágoršek, Kamil
    Žítt, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 81, č. 1
Pages
    34
Year
    2006
Thesaurus term
    Cretaceous
    Stratigraphy
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Chrtníky
    Communities
    Cretaceous
    Czech
    Environments
    Late
    Recorded
    Republic
Abstract (in czech)
   Svrchně křídové prostředí a společenstva zaznemenány na lokalitě Chrtníky (česká křídová pánev, Česká republika)
Abstract (in english)
   Monographic paper concerning fossill association in the locality Chrtniky, their detail description and taxonomic interpretation
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012