Record details

Title
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jiří Žítt, Radek Vodrážka, Lenka Hradecká, Marcela Svobodová & Kamil Zágoršek
Author
    Hradecká, Lenka
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, Radek
    Zágoršek, Kamil
    Žítt, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 81, no. 1
Pages
    p. 43-79
Year
    2006
Notes
    4 obr., 9 fot., 9 pl., 3 tab.
    Bibliografie na s. 77-79
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    551.7
    562/569
Conspectus category
    55
Subject group
    biostratigrafie
    cenoman
    česká křídová pánev
    geologie historická
    kolínský faciální vývoj
    konglomerát
    křída-svrchní
    lokalita fosiliferní
    paleoekologie
    paleontologie
    tafonomie
    turon
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Chrtníky (Pardubice, Přelouč)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Chrtníky
    Communities
    Cretaceous
    Czech
    Environments
    Late
    Recorded
    Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012