Record details

Title
    Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohře/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting
Author
    Ackerman, Lukáš
    Balogh, K.
    Dostal, J.
    Hegner, E.
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Lithos
Vol./nr.
    Roč. 101, 1-2
Pages
    s. 141-161
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA3013403, GA AV ČR
    Překlad názvu: Pozdně křídové až paleocénní melilitické horniny oherského riftu v severních Čechách, Česká republika: pohledy do iniciálního stadia kontinentálního riftingu
    Rozsah: 21 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian Massif
    geochemistry
    melilitite
    melilitolite
    rifting
    Tertiary
    volcanism
Keyword
    Bohemia
    Continental
    Cretaceous
    Czech
    Initial
    Insights
    Late
    Melilitic
    Northern
    Ohře/Eger
    Paleocene
    Republic
    Rift
    Rifting
    Rocks
    Stages
Abstract (in czech)
   Vulkanické horniny oherského riftu zahrnují též vzácné výskyty pozdně křídových až paleocénnních (68 až 59 Ma) ultramafických melilitických hornin v osečenském komplexu a s ním spjatém roji Čertových žil. Tyto suity melilitických hornin spjaté s iniciálním stádiem riftogeneze se vyskytují výhradně ve vnější částech riftové zóny. Osečenský complex je tvořen lopolitickou subvulkanickou intruzí složenou z olivinického melilitolitu s výskyty vzácných pegmatoidů, ijolitu a glimeritů, doprovázenou četnými cone-sheets a pravými žilami olivinických mikromelilitolitů a melilitických lamprofyrů. Roje Čertových žil směru SSV-JJZ jsou tvořeny převážně melilitickými olivinickými nefelinity. Vysoké iniciální hodnoty epsilon Nd (+3,2 až +5,2)spolu s variabilními poměry 87Sr/86Sr (0,7033 až 0,7049) jsou interpretovány jako důkazy tavení heterogenního pláště. Porce ochuzeného plášťového zdroje byla overprinted karbonáty-bohatými fluidy obohaceného Sr izotopického složení.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012