Record details

Title
    Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohře/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Jaroslav Dostal, Ernst Hegner, Kadosa Balogh, Lukáš Ackerman
Other titles
    Rift-related magmatism (Variant.)
Author
    Ackerman, Lukáš
    Balogh, Kadosa
    Dostál, Jaroslav
    Hegner, Ernst
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Lithos
Vol./nr.
    Vol. 101, no. 1-2
Pages
    p. 141-161
Year
    2008
Notes
    8 obr., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Lithos
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    datování K/Ar
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    melilitit
    petrogeneze
    původ plášťový
    terciér
    vulkanismus
    zóna riftová
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    Bohemia
    Continental
    Cretaceous
    Czech
    Initial
    Insights
    Late
    Melilitic
    Northern
    Ohře/Eger
    Paleocene
    Republic
    Rift
    Rifting
    Rocks
    Stages
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012