Record details

Title
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
Statement of responsibility
    Vlasta Jankovská, Petr Pokorný and Petr Libor
Author
    Jankovská, Vlasta, 1942-
    Libor, Petr
    Pokorný, Petr, 1972-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague
Pages
    s. 59-60
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    561
Conspectus category
    55
Subject group
    biotop
    duna
    flóra
    holocén
    jezero
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    mokřad
    nížina
    paleolimnologie
    paleontologie
    palynologie
    pleistocén-svrchní
    pohoří
    sedimenty jezerní
    termokras
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Krkonoše (Česko a Polsko)
    Lysá nad Labem-Hrabanovská čerňava (Nymburk, Lysá nad Labem)
    Most-Komořany
    Ponědraž (Jindřichův Hradec, Třeboň)
    Šumava
Keyword
    Czech
    Early
    Environmental
    Glacial
    Holocene
    Lake
    Late
    Record
    Republic
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012