Record details

Title
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Other titles
    Pozdně-holocenní vývoj sesuvů na čele magurského příkrovu: případová studie hřbetu Hlavatá, Moravskoslezské Baskydy (Česká republika)
Author
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Smolková, Veronika
    Šilhán, Karel, 1982-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Moravian geographical reports
Vol./nr.
    Vol. 17, no. 4
Pages
    p. 2-11, 2. s. obálky
    s. obálky
Year
    2009
Notes
    4 obr., 2 fot., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Classfication no.
    504.5
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    datování C14
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    holocén
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    morfostruktura
    pohyb svahový
    reliéf
    rizika geologická
    riziko sesuvné
    sesuv
Geographical name
    Morava severní (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Keyword
    Beskids
    Czech
    Evolution
    Frontal
    Hlavatá
    Holocene
    Landslides
    Late
    Magura
    Moravian-Silesian
    Nappe
    Republic
    Ridge
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012