Record details

Title
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
Statement of responsibility
    Paweł Poprawa and Tomasz Malata
Other titles
    Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group : 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group : 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19-22, 2006 (Variant.)
Author
    Malata, Tomasz
    Poprawa, Paweł
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 20
Pages
    p. 108-110
Year
    2006
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Classfication no.
    551.2
    551.8
Conspectus category
    55
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fundament
    jura
    kolize desek
    křída
    oblast snosová
    paleogeografie
    paleotektonika
    pánev sedimentační
    rychlost sedimentace
    subsidence
    tektonika extenzní
    tektonika kompresní
    terán
    terciér
    uplift
    vrásnění alpinské
    zóna suturová
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko
Keyword
    Carpathians
    Early
    Evolution
    Jurassic
    Late
    Miocene
    Outer
    Palaeogeography
    Tectonic
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012