Record details

Title
    Late Miocene vegetation from the Vienna Basin (Czech and Slovak republics)
Statement of responsibility
    N. Doláková, M. Kováčová
Author
    Doláková, Nela
    Kováčová, Marianna
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 3-4
Pages
    p. 234
Year
    2008
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Classfication no.
    551.7
    561
Conspectus category
    56
Subject group
    miocén
    paleogeografie
    paleoprostředí
    palynologie
    Paratethys
    vegetace
    vídeňská pánev
Geographical name
    Morava (Česko)
    Slovensko
Keyword
    Basin
    Czech
    Late
    Miocene
    Republics
    Slovak
    Vegetation
    Vienna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012