Record details

Title
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
Statement of responsibility
    Vladimír Cajz, Vladislav Rapprich, Vojtěch Erban, Zoltan Pécskay, Miroslav Radoň
Author
    Cajz, Vladimír, 1959-
    Erban, Vojtěch
    Pécskay, Zoltan
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav, 1979-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 60, no. 6
Pages
    p. 519-533
Year
    2009
Notes
    4 obr., 7 fot., 5 diagr., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    bazanit
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    datování K/Ar
    diagram petrochemický
    geologie regionální
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    mapa geologická
    miocén-svrchní
    stratigrafie
    terciér
    vulkanismus
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanoklastický kužel
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Měrunice (Teplice, Bílina)
    Ústí nad Labem - Úžín
Keyword
    Activity
    Bohemia
    České
    Graben
    Late
    Miocene
    Mountains
    Northern
    Ohře/Eger
    Středohoří
    Volcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012