Record details

Title
    Late Mississippian-early Pennysylvanian (Serpukhovian-Bashkirian) miospore assemblages of the Bohemian part of the Upper Silesian Basin, Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 152, 1-2
Pages
    s. 40-57
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA300130503, GA AV ČR
    Překlad názvu: Miosporová společenstva (Serpuk-Baškir) české části hornoslezské pánve
    Rozsah: 18 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    carboniferous
    miospores
    palynozonation
    Upper Silesian Basin
Keyword
    Assemblages
    Basin
    Bohemian
    Czech
    Late
    Miospore
    Mississippian-early
    Pennysylvanian
    Republic
    Serpukhovian-Bashkirian
    Silesian
    Upper
Abstract (in czech)
   Poprvé jsou popsána sporová společenstva české části hornoslezské pánve. Palynologicky byly zkoumány Jaklovecké, doubravské sedlové, sušské vrstvy ostravského a karvínského souvrství.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012