Record details

Title
    Late Ordovician graptolites from Sardinia: A preliminary record
Author
    Leone, P.
    Menghi, L.
    Serpagli, E.
    Štorch, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bolletino della Societa Paleontologica Italiana
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 3
Pages
    s. 411-414
Year
    1993
Keyword
    Graptolites
    Late
    Ordovician
    Preliminary
    Record
    Sardinia
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012