Record details

Title
    Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: Petrological and geochemical characteristics
Author
    Fediuk, F.
    Lang, Miloš
    Martinec, Petr
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Chemie der Erde-Geochemistry
Vol./nr.
    Roč. 64, -
Pages
    s. 127-153
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3013903, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Svrchnopaleozoické vulkanity z vnitrosudetské pánve v Českém masívu: petrologická a geochemická charakteristika
    Rozsah: 27 s.
    spoluprace_08
Subject category
    Bohemian Massif
    Late Paleozoic
    volcanic rocks
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Characteristics
    Geochemical
    Intra-Sudetic
    Late
    Massif
    Paleozoic
    Petrological
    Rocks
    Volcanic
Abstract (in czech)
   Svrchnopaleozoické vulkanity z vnitrosudetské pánve Českého masívu v České republice lze rozdělit do dvou sérií: (I) minoritní bimodální trachyandesit-rhyolitové série svrchně karbonského stáří s iniciálním poměrem 87Sr/86Sr cca 0.710 a e Nd hodnotou -6.1 charakteristických též pro vulkanity blízké podkrkonošské pánve (0.707 a -6.0, Ulrych et. al., 2003) a (II) hlavní diferenciovaná basaltický trachyandesit- trachyandesit-trachyt-rhyolitová série spodnopermského stáří s nízkými iniciálními poměry 87Sr/86Sr cca 0.705-0.708 a eNd hodnotami v rozpětí -2.7 až -3.4/-4.1. Mafické horniny representují plášťové taveniny ovlivněné kůrou během asimilace a frakční krystalizace. Sr-Nd isotopické údaje potvrzují významný podíl korové komponenty ve vulkanických horninách, který může být zděděný ze svrchnoplášťového zdroje a/nebo vzniklý asimilací staré kůry během magmatického "underplating" a při mělce-úrovňové taveninové frakcionaci.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012