Record details

Title
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
Statement of responsibility
    L'udovít Plata
Author
    Plata, L'udovít
Language
    anglicky
Source title - monograph
    8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002
Pages
    s. 11-12
Subject group
    Carnivora
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    lokalita fosiliferní
    Mammalia
    pliocén-svrchní
    revize
    taxonomie
    terciér
    terciér Českého masivu
Geographical name
    Česká republika
    Slovensko
Keyword
    Carnivora
    Czech
    Late
    Mammalia
    Moravian
    Mustelidae
    Pliocene
    Quaternary
    Sites
    Slovak
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012