Record details

Title
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
Other titles
    Pozdně proterozoické až raně paleozoické platformní sedimenty na jižní Moravě.
Author
    Gilíková, Helena
    Mikuláš, Radek
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geological Quarterly
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 4
Pages
    14
Year
    2008
Thesaurus term
    Brunovistulicum, Cambrian, facies analyses, ichnology, acritarcha
Keyword
    Czech
    Deposits
    Early
    Late
    Moravia
    Palaeozoic
    Platform
    Proterozoic
    Republic
    Southern
Abstract (in czech)
   Na základě mikropalontologických nálezů ve vzorcích z vrtných jader vrtů dovrtaných pod karpatskou předlubeň a karpatskými příkrovy bylo zjištěno jejich stáří. Část odpovídá devonu a větší část ve vrtu Měnín-1 ediakarskému až raně kambrickému stáří. Sedimentační prostředí odpovídá hrubozrnným deltovým systémům. Z paleogeografického hlediska studované sedimenty mají blízkou afinitu k sedimentům Malopolského teranu.
Abstract (in english)
   Integrated sedimentological and palaeontological study of drill cores of platform siliciclastic sediments of the southernmost part of Brunovistulicum (S Moravia) shows a convincing evidence for the Cambrian age of a considerable portion of the sediments. Well-preserved organic-walled microfossils of the Late Proterozoic (Ediacaran ) age have been found. Thirty genera characteristic for the Ediacaran have been ascertained. Certain portion of the siliciclastic sediments on S Brunovistulicum is Devonian in age. The studied platform sediments are considered to have the same source area but the degree of maturity of Devonian clastics is generally higher in comparison with the older sediments. The facies analysis points to the predominance of deltaic settings (braided and fan deltas); similar sedimentary environments are presumed both for Ediacaran/Cambrian and Devonian. Palaeogeographically, the Palaeozoic sedimentary record shows affinities of the Brunovistulicum with the Małopolska Massif
    (Poland).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014