Record details

Title
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
Statement of responsibility
    Lenka Baratoux, Petr Hradecký, Veronika Kopačková, Jiří Šebesta
Author
    Baratoux, Lenka
    Hradecký, Petr
    Kopačková, Veronika
    Šebesta, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Vol. 31
Pages
    p. 75-87
Year
    2006
Notes
    4 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 86-87
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    hranice desek
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    maar
    mapa geologická
    mapa seizmotektonická
    mapa tektonická
    pánev zaoblouková
    posun horizontální
    příkopová propadlina
    tektonika desková
    tektonika extenzní
    tektonika zlomová
    vulkanismus
    vulkanoklastický kužel
    zemětřesení
    zlom aktivní
Geographical name
    Salvador
Keyword
    Central
    El
    Evolution
    Late
    Quaternary
    Regions
    Salvador
    Tectonic
    Tertiary
    Volcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012