Record details

Title
    Late Variscan stress-field rotation initiating escape tectonics in the south-western Bohemian Massif: a far field response to late-orogenic extension
Statement of responsibility
    Steffen H. Büttner
Author
    Büttner, Steffen H.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 1-2
Pages
    p. 29-43
Year
    2007
Notes
    4 obr., 1 fot., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    551.2
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolity
    analýza petrotektonická
    batolit
    datování Ar/Ar
    deformace duktilní
    foliace
    granit
    in situ
    kinematika
    kolize desek
    lineace
    moldanubický pluton
    posun horizontální
    rotace
    tlak orientovaný
    vmístění
    vnitřní stavba
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geographical name
    Rakousko-Oberösterreich
Keyword
    Bohemian
    Escape
    Extension
    Far
    Field
    Initiating
    Late
    Late-orogenic
    Massif
    Response
    Rotation
    South-western
    Stress-field
    Tectonics
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012