Record details

Title
    Late Wenlock acritarchs from the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
Statement of responsibility
    Pavel Dufka
Author
    Dufka, Pavel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 2
Pages
    s. 101-103
Year
    1991
Notes
    2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    Acritarcha
    Barrandien
    nálezy
    popis organismu
    pražská pánev
    silur
    taxonomie
    wenlock
Geographical name
    Beroun
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Acritarchs
    Area
    Barrandian
    Basin
    Bohemia
    Late
    Prague
    Wenlock
Abstract (in czech)
   V pražské pánvi bylo zatím určeno dvacet čtyři druhů akritarch ze sedimentů mladšího wenlocku. Čtyři morfologicky popsané druhy jsou zatím ponechány v otevřené nomenklatuře. Akritarcha se nalézají ve velmi malém množství, jsou však dobře zachovaná a druhově rozmanitá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012