Record details

Title
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
Statement of responsibility
    Simon Testa, Wes Gibbons
Other titles
    Vliv pozdně orogenních struktur na regionální geometrii basementu: příklad z krystalinika Hrubého Jeseníku, Česká republika
Author
    Gibbons, Wes
    Testa, Simon
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 3-4
Pages
    p. 147-155
Year
    1996
Notes
    3 obr., 3 fot., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    devon
    dynamická analýza
    fundament
    geometrická analýza
    migmatit
    mylonit
    příkrov
    silesikum
    vrása
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
Keyword
    Basement
    Control
    Czech
    Example
    Geometry
    Jeseník
    Late
    Massifs
    Mountains
    Orogenic
    Regional
    Republic
    Structural
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012