Record details

Title
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
Statement of responsibility
    Andrzej Traczyk
Author
    Traczyk, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 1
Pages
    p. 59-72
Year
    2004
Notes
    5 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 71-72
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    551.3
    551.4
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie povrchových útvarů
    glaciální modelace
    kar
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    ledovec kontinentální
    moréna
    periglaciální jevy
    pleistocén-svrchní
    pohoří
    reliéf
    zalednění
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    Česko
    Krkonoše (Česko a Polsko)
    Polsko
Keyword
    Evolution
    Glacial
    Hypotheses
    Karkonosze
    Late
    Mountains
    New
    Periglacial
    Perspectives
    Pleistocene
    Relief
    Research
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012