Record details

Title
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
Statement of responsibility
    Martin Blecha
Other titles
    Lateral transition from alluvial fans into lacustrine enviroment, a depositional model of the Upper Olivětín Member(Autunian) in the Bohemian part of the Intrasudetic basin
Author
    Blecha, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 67, č. 5
Pages
    s. 347-362
Year
    1992
Notes
    5 obr.,1 tab.,2 pl.,2s. bibl. + 2
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    autun
    facie
    karbon-svrchní
    sedimentace
    sedimenty jezerní
    vnitrosudetská pánev
Subject category
    olivětínské vrstvy
Geographical name
    Broumov
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Aluviálních
    Autun
    části
    české
    Do
    Kuželů
    Lakustrinního
    Laterální
    Model
    Olivětínských
    Pánve
    Prostředí
    Přechod
    Sedimentace
    Svrchních
    Vnitrosudetské
    Vrstev
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012