Record details

Title
    Laterale Änderungen entlang der Alpin-Karpatischen Überschiebungsfront im Bereich der Waschberg-Zdanice Einheit (Österreich-Tschechien)
Statement of responsibility
    A. Zámolyi, K. Decker, M. Hölzel, P. Strauss & M. Wagreich
Other titles
    PANGEO 2008 (Variant.)
Author
    Decker, Kurt
    Hölzel, Monika
    Strauss, P.
    Wagreich, Michael
    Zámolyi, Andras
Language
    německy
Source title - serial
    Journal of alpine geology
Vol./nr.
    Jg. 49
Year
    2008
Notes
    Zkr. název ser.: J. alpine Geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    deformace
    geochronologie
    geologie regionální
    geologie strukturní
    geometrie
    profil seizmický
    příkrov
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Dolní Rakousko (Rakousko)
Keyword
    Alpin-Karpatischen
    Änderungen
    Bereich
    Einheit
    Entlang
    Laterale
    Österreich-Tschechien
    Überschiebungsfront
    Waschberg-Zdanice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012