Record details

Title
    Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba)
Statement of responsibility
    Jiří Souček
Other titles
    XXVI. petrologický seminář, PřF UK (Variant.)
    XXVI. petrologický seminář (Variant.)
Author
    Souček, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1985, č. 1
Pages
    s. 89-93
Year
    1987
Notes
    3 obr., 1 fot.
    3 obr., 1 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Keyword
    Escambray
    Horninách
    Kuba
    Lawsonit
    Sierry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 6. 2010
    6. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012