Record details

Title
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
Statement of responsibility
    Zdeněk Gába, Ilja Pek
Other titles
    Erratic boulders from the Moravo-Silesian area of the Quaternary glaciation. 1.Crystalline erratices
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Pek, Ilja
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 35
Pages
    s. 37-59
Year
    1997
Notes
    4 obr., 24 fot., 3 tab., 3 s.bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Subject group
    historie geologie
    horniny plutonické
    klasifikace
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    metamorfika
    oblast snosová
    ochrana přírody
    sedimentace glaciální
    souvky
Geographical name
    Bohušov (Bruntál)
    ČR-Morava
    Evropa severní
    Hlučín (Opava)
    Kobylá (Jeseník)
    Libhošť (Nový Jičín)
    Liptaň (Bruntál)
    Písečná (Jeseník)
    Píšť (Opava)
    Supíkovice (Jeseník)
    Vidnava (Jeseník)
Keyword
    1.Krystalinické
    Kontinentálního
    Kvartérního
    Ledovcové
    Moravskosleské
    Oblasti
    Souvky
    Zalednění
Abstract (in english)
   Crystalline erratic boulders of the Pleistocene continental glaciation in the Moravo-Silesian area are described. Morphological, mineralogical, petrological characteristics of cristalline boulders from various types of glacial deposits are presented
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012