Record details

Title
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
Other titles
    Lemanskiit, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, nový minerál z Abudancia mine, Chile
Author
    František, Veselovský
    Frýda, Jiří
    Gabašová, Ananda
    Ondruš, Petr
    Pažout, Richard
    Sejkora, Jiří
    Skála, Roman
    Vajdak, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    The Candian Mineralogst
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    9
Year
    2006
Thesaurus term
    Abundancia mine
    Chile
    electron-microprobe data
    infrared spectrum
    lavendulan
    lemanskiite
    new mineral species
    secondary mineral
    thermal analysis
    unit-cell parameters
    zdenekite
Keyword
    Abudancia
    Chile
    Lemanskiite
    Mine
    Mineral
    NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O
    New
    Species
Abstract (in czech)
   Lemanskiit, ideálně NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, je novým minerálním druhem z Abudancia mine, rudní revír El Guanaco v Chile. Je dimorfní s lavendulanem a je Ca analogem zdenekitu. Včechna fyzikální a chemická data tohoto nového minerálu jsou podána v předložené práci.
Abstract (in english)
   Lemanskiite, ideally NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, is a new mineral species from the Abudancia mine, El Guanaco mining district, Chile. It is dimorphous with lavendulan and represents the Ca-analogue of zdenekite. The all physical and chemical data for this new mineral are given in the presented paper.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012