Record details

Title
    Lesklý uhlík - představa a skutečnost
Author
    Buchtele, Jaroslav
    Jelínek, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Slévárenství
Vol./nr.
    Roč. 46, 3-4
Pages
    s. 94-98
Year
    1998
Notes
    Projekt: GA106/95/1408, GA ČR
    Překlad názvu: Lustrous carbon - an idea and a reality
    Rozsah: 5 s.
Keyword
    Lesklý
    Představa
    Skutečnost
    Uhlík
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012