Record details

Title
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
Statement of responsibility
    Josef Kavka
Other titles
    Leucito mankas en la Nordbohemia regiono de la terciara vulkanismo
Author
    Kavka, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 21-35
Year
    2004
Notes
    4 tab.
    Esperantské resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Stud. Region. Muz. (Teplice)
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analcim
    analýza modální
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    fázová rovnováha
    horniny vulkanické
    leucit
    mineralogie topografická
    minerály horninotvorné
    petrogeneze
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanity Doupovských hor
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    Chybí
    Leucit
    Neovulkanické
    Oblasti
    Severočeské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012