Record details

Title
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 90-92
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Leucocratic garnet-biotite granite from the southern edge of the Třebíč pluton
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    granite
    Moldanubian Zone
    Třebíč pluton
Keyword
    části
    Granáticko-biotitický
    Granit
    Jižní
    Leukokratní
    Plutonu
    Třebíčského
Abstract (in czech)
   Granát je součástí isomorfní řady spessartin-almandin s významným obsahem pyropové komponenty. Granáticko-biotitický granit je velmi pravděpodobně produkt parciálního tavení moldanubických biotitických pararul.
Abstract (in english)
   Garnet is part of spessartites-almandine solid solution with significant content of pyrope component. Garnet-biotite granite is very probably product of partial melting of biotite paragneisses of the Moldanubian Zone.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012