Record details

Title
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Leucocratic orthogneisses from the Jihlava area
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 102-104
Year
    2006
Notes
    2 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    552
    912
Conspectus category
    55
    552
    912
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    geologie regionální
    granáty
    kamenivo drcené
    krystalinikum
    leukosom
    mapa geologická
    moldanubikum západní Moravy
    ortorula
    turmalín
Geographical name
    Morava (Česko)
    Rančířov (Jihlava, Jihlava)
Keyword
    23-23
    Jihlava
    Jihlavy
    Leukokratní
    Okolí
    Ortoruly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012