Record details

Title
    Li izotopické zloženie granitov ZK ako odraz ich pôvodu a zdrojov
Author
    Erban, Vojtěch
    Janoušek, Vojtěch
    Kohút, Milan
    Magna, Tomáš
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Joint Meeting of Slovak and Czech Geological Survey
Pages
    2
Keyword
    Granitov
    Izotopické
    Li
    Odraz
    Pôvodu
    Zdrojov
    ZK
    Zloženie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014