Record details

Title
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
Statement of responsibility
    Martin Turek
Other titles
    Lake Libišská tůň in nature reserve Černínovsko: Present state and anthropogenic disturbance of the oxbow lake´s ecosystem - an integrated limnological approach
Author
    Turek, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 110, č. 3
Pages
    s. 243-254, 1 s. obr. příl.
Year
    2005
Notes
    6 obr., 2 tab. v textu, 1 obr. v příl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    504.4
    551.4
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    hydrobiologie
    jezero
    kovy těžké
    limnologie
    mapa batymetrická
    meandr
    sedimenty dna
    vlastnosti chemické
    vlastnosti fyzikální
    vodní režim
    znečištění
Subject category
    2003-2004
Geographical name
    Česko
    Libiš (Mělník, Neratovice)
Keyword
    Antropogenní
    Černínovsko
    Ekosystému
    Fluviálního
    Jezera
    Komplexně
    Libišská
    Limnologického
    Narušení
    Pohledu
    Přírodní
    Rezervaci
    Současný
    Stav
    Tůň
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012