Record details

Title
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
Statement of responsibility
    Čestmír Tomek
Author
    Tomek, Čestmír
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Seventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
Pages
    s. 13
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    550.8
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie hlubinná
    kolize desek
    konference
    křída-svrchní
    kůra zemská
    profil seizmický
    příkrov
    seizmika reflexní
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zóna suturová
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Beneath
    Carpathians
    Crustal
    Deep
    Ligurian
    Ocean
    Profiling
    Reflection
    Seismic
    Suture
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012