Record details

Title
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
Statement of responsibility
    Marcela Šimečková
Other titles
    Dealing with the effects of polluting the Vinořský brook with heavy metals, with a consideration of the health risks and future use of the territory
Author
    Šimečková, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Planeta
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 11-12
Pages
    s. 25-29
Year
    1995
Notes
    2 fot., 6 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Planeta
Subject group
    geomedicína
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    kovy těžké
    normy
    půdy
    sedimentace fluviální
    sedimentace recentní
    toxicita
    voda podzemní
    znečištění
    životní prostředí
Subject category
    průmysl
    toxické látky
    zdroje znečištění
Geographical name
    Brandýs nad Labem
    ČR-Čechy
    Praha-Kbely
    Vinoř
Keyword
    Další
    Kovy
    Likvidace
    Následků
    Ohledem
    Potoka
    Rizika
    Těžkými
    území
    Vinořského
    Využití
    Zdravotní
    Znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012