Record details

Title
    Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení
Author
    Hlavinková, Pavlína
    Mikulík, Oldřich
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Rovnost
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 118
Pages
    s. 5
Year
    1998
Notes
    98.05.22
    Překlad názvu: Solid waste from households waits for solution
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    čeká
    Domácností
    Likvidace
    Odpadů
    řešení
    Tuhých
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012