Record details

Title
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
Statement of responsibility
    Josef Hanzlík, Pavel Maršalko
Author
    Hanzlík, Josef
    Maršalko, Pavel
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
Pages
    s. 81-90
Notes
    1 obr.,10 bibl.
Subject group
    Český masiv
    důlní vody
    ekologie
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    suroviny radioaktivní
    těžba podzemní
    úprava vody
    vodní hospodářství
    zásobník podzemní
Subject category
    likvidace důlních děl
Geographical name
    ČSFR
    Dyleň
    Novoveská Huta
    Okrouhlá Radouň
    Příbram
    Vítkov
Keyword
    Děl
    Dolů
    Důlních
    Likvidace
    Návrhy
    Racionálního
    Uranových
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012