Record details

Title
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
Statement of responsibility
    Jiří Varady, Peter Čmejrek
Other titles
    Clearance of main horizontal working of the Jezerka tunnel with a combined method of low-pressure and hydraulic filling
    Liquidierung des waagerechten Hauptgrubenbaus des Stollens Jezerka durch ein kombiniertes Verfahren von dem Pressluft - und Spülversatz
Author
    Čmejrek, Peter
    Varady, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 10-14
Year
    2009
Notes
    2 obr., 4 fot.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    550.8
    622.33
Conspectus category
    550
    622
Subject group
    inklinometrie
    krušnohorské krystalinikum
    likvidace dolu
    monitoring
    severočeská pánev
    stabilita svahu
    těžba povrchová
    útlum těžby
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Důl Československé armády (Most)
    Jezerka (Most, Litvínov)
    Krušné hory (Česko a Německo)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Díla
    Důlního
    Foukané
    Hlavního
    Jezerka
    Kombinovanou
    Likvidace
    Metodou
    Plavené
    štoly
    Vodorovného
    Základky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012