Record details

Title
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
Statement of responsibility
    Josef Slavík, Jaroslav Drápal
Other titles
    Disposal of wells in the Morava and Odra watersheds
Author
    Drápal, Jaroslav
    Slavík, Josef
Language
    česky
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 54
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    504.05
    550.8
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    hodnocení rizika
    legislativa
    povodí
    průzkum hydrogeologický
    revize
    studie environmentálních vlivů
    vrt
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Likvidace
    Moravy
    Odry
    Povodích
    Vrtů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012